CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG VIỆT

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng khu biệt thự Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 726 0508  -  Fax: (024) 3 726 0507

Email: marketing@longviet.com.vn   -  Website: http://longviet.com.vn

 

CÁC DỰ ÁN TRỰC THUỘC CÔNG TY:

KHU BIỆT THỰ QUANG MINH

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng khu biệt thự Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 726 0508  -  Fax: (024) 3 726 0507 - Hotline: 0911.266.066 - 086 649 3366

Email: marketing@longviet.com.vn  - Facebook: https://www.facebook.com/KhuLongViet

Website: http://longviet.com.vn/khu-biet-thu-quang-minh

 

CÔNG VIÊN NÔNG NGHIỆP LONG VIỆT

Địa chỉ: Khu cánh đồng Vàng, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 666 33 593 - Hotline: 0911.266.066 -  086 649 3366

Email: longvietcs@gmail.com   - Facebook: https://www.facebook.com/KhuLongViet

Website: http://longviet.com.vn/cong-vien-nong-nghiep-long-viet

 

KHU NHÀ Ở VEN SÔNG LONG VIỆT - LONGVIET RIVERSIDE

Địa chỉ: Tổ 11 Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 726 0508  -  Fax: (024) 3 726 0507 - Hotline: 0982.538.982 

Email: batdongsanlongviet@gmail.com  - Facebook: https://www.facebook.com/BDS.LongViet

Website: http://longviet.com.vn/khu-nha-o-ven-song-long-viet

 

Google Maps:

KHU BIỆT THỰ QUANG MINH 

https://www.google.com/maps/@21.1942161,105.7839632,16z

CÔNG VIÊN NÔNG NGHIỆP LONG VIỆT:  

https://www.google.com/maps/@21.2046332,105.7773654,17z

KHU NHÀ Ở VEN SÔNG LONG VIỆT (LONGVIET RIVERSIDE)

https://www.google.com/maps/@21.1973599,105.7794668,17.75z

Top